SILAKBO


silakbo


Sa mundong pasakit
Pighati ang kapalit
Naranansan mo na bang
Tumingala sa langit?

Bawat hibla ng buhay
Para saan inaalay?
Sa makamundong nais ba
na buhay ang kapalit?

Anu ang silakbo ng damdaming aba?
Sa tuwi-tuwina ba’y nagaalala ka?
Buhay mo ba’y may kasiguruhan
Sa Amang lumikha ng sanlibutan?

Ligaya ba ay tunay
O pansamantala lamang?
Lulan sa pundasyong
Magugunaw man lang

Mundo’y mapagsamantala
Saan ka nakakapit?
Kaakibat mo ba’y ang Diyos
O silang manlalait?

Anu ang silakbo ng pusong aba?
Payapa ng damdami’y naangkin mo na ba?
Kung wala’y saan makikita
Sa Diyos kailanman ito ay biyaya

Sino? Anu? Ang bumubuhay sa iyo?
Sa silakbo ng damdaming mong dinaana’y naging abo
Sino? Anu? Ang magliligtas sa iyo?
At sa silakbo ng damdamin mo kung hindi si Kristo?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s